Profil spoločnosti

Spoločnosť City Finance Centre je nezávislou spoločnosťou s domácou kapitálovou účasťou etablovanou na slovenskom trhu finančného sprostredkovania, ktorá vznikla s cieľom poskytovať vysokokvalitné a špecializované služby v oblasti poisťovníctva. Spoločnosť pracuje na základe licencie udelenou Národnou Bankou Slovenska, ktorá zároveň dohliada na jej činnosť.

Spoločnosť sprostredkúva pre svojich klientov výhradne služby renomovaných poisťovní so zahraničnou kapitálovou účasťou a know-how.  Naším klientom zabezpečujeme vysoko kvalifikované odborné poradenstvo založené na dlhoročných skúsenostiach našich odborníkov. Snažíme sa o individuálny prístup ku každému klientovi. Kľúčom k úspechu sú vysokokvalitné odborné služby a informácie, rešpektujúce individuálne potreby našich klientov. Vďaka spolupráce s väčšinou významných poisťovateľov na Slovenskom trhu sme Vám schopný ponúknuť cenovo najzaujímavejší produkt, ale vďaka našej odbornej pripravenosti sme schopný Vás informovať aj o rozsahu poistného krytia, vyzdvihnúť rozdiely medzi jednotlivými produktmi. Poslaním spoločnosti je dlhodobá spokojnosť našich klientov, preto naša práca nekončí, ba práve len začína s uzavretím poistnej zmluvy. Našim klientom sme k dispozícii počas celej životnosti poistenia, vybavujeme prípadné zmeny a poskytujeme súčinnosť pri likvidácii poistných udalostí.  Rada odborníka už pri nahlasovaní poistnej udalosti Vám napomôže k tomu, aby ste obdržali poistné plnenie v plnej výške.

Vaša spokojnosť, Váš komfort sú na prvom mieste, preto neustále pracujeme na skvalitňovaní poskytovaných služieb a kvalite ponúkaných produktov.

Dodržiavanie zásad etiky a dobré meno spoločnosti považujeme za faktor úspechu, na ktorý sme patrične hrdí. Konáme vždy tak, aby za nás hovorili výsledky a naši spokojní klienti, nie sľuby.

Kontaktný formulár

Prosím, zadajte Vaše meno alebo názov Vašej firmy.
Povinný údaj.
Prosím, zadajte Vašu e-mailovú adresu.
Povinný údaj.
Prosím, zadajte Vaše telefónne číslo.
Prosím, zadajte text správy.
Povinný údaj.

Facebook